Kui palju katusefermi remont maksab?

Kui palju katusefermi remont maksab?

Märkasite oma kodu katusel seda langust. Reis teie pööningule ja natuke uurimist ning leidsite kahjudega katusetrusti. Seestpoolt ei paista kahjustused väga hullud, kuid väljastpoolt on näha katusesõrestiku kindlat vajumist. Kui palju maksab katusefermi remont?

Katusesõrestiku remont on kriitiline remont, mida ei tohiks ignoreerida. Eeldatavasti maksab katusefermi remont 750 dollarit. Mõnel juhul võib kulu olla kuni 50 dollarit, kui kahju on minimaalne. Enamik remonditöid maksab vähem kui 1500 dollarit, samas kui ulatuslikud kahjustused võivad nõuda katuse väljavahetamist, mis võib maksta kuni 15 000 dollarit.Katusefermid on erinevat tüüpi, kasutades erinevaid ehitusviise. Tavaliselt on uue kodu ehitamiseks mõeldud katusefermide maksumus umbes 3,50 dollarit ruutjala kohta keskmise sõrestiku kohta. Spetsiaalsed fermid võivad ulatuda 400 dollarini või rohkemgi. Katusefermide remont on võimalik, kuid nõuab eriteadmisi ja -varustust.

Kas saate katusefermi ka tegelikult parandada?

Katusefermide remont eeldab arusaamist, kuidas katusefermid töötavad, kuidas katuseferm sai kahjustada ja kahjustuse ulatust. Tavaliselt ei ole need tegurid, mida keskmine majaomanik saaks hinnata. Mõnes jurisdiktsioonis peab litsentseeritud insener hindama ja jälgima katusefermide remonti.

Kui kahjustused on minimaalsed ja sõrestik ei ole kahjustatud, kasutavad töövõtjad kohapealsete remonditööde tegemiseks puiduvaiku või talaotste parandusplaate. Veelgi olulisem on tuvastada kahjustuse põhjus ja probleem lahendada. Kohapealne sõrestiku remont maksab tavaliselt 300–800 dollarit sõrestiku kohta

Katuse tugevdamise kulud

Mõnel juhul võib kvalifitseeritud spetsialist tugevdada katusekonstruktsiooni, sealhulgas kahjustatud fermid. Üldiselt kehtivad seda tüüpi remonditööd ainult minimaalsete kahjustustega katusefermidele, mis ei kahjusta sõrestiku üldist tugevust.

Enamik töövõtjaid, kes on kvalifitseeritud katusefermi parandama või tugevdama, ei hinda remondikulusid. Kahjustuse uurimine ei paljasta sageli probleeme enne, kui remont või tugevdamine on alanud. Sel põhjusel teeb enamik töövõtjaid hinnapakkumised plusskulu põhimõttel. Maksumus on materjalide maksumuse pluss tunnitasu kombinatsioon. Tavaliselt on selliste remonditööde tunnitasu keskmiselt 55 dollarit tunnis.

Katusefermide sarikatega asendamise hind

Sõrestikkatuse asendamine sarikatega võib olla mõttekas, kui sarikate originaalprojektid pole fermifirmal saadaval. Kui aga teie katusefermid on lihtsad, maksavad need tavaliselt palju vähem kui kohapeal sarikate raamimine. Uue katuse sarikate raamimine maksab tavaliselt 13 500–22 00 dollarit.

Katuse suurus ja keerukus on kaks tegurit, mis mõjutavad kõige enam katusesarika ehituskulusid. Kui teie kohalik ehitusseadustik nõuab jooniseid loa saamiseks, võite ka insenerile kanda kulusid katuseraami plaani koostamiseks.

Hinnangu saamine töövõtjalt

Enne katusefermide parandamise või asendamise mistahes töö või projekti kavandamist peaksite kuluhinnangu saamiseks konsulteerima töövõtjaga. Töövõtjal on vajalikud teadmised ja asjakohased litsentsid, võlakirjad ja kindlustus, et kaitsta teid projekti ajal. Töövõtja teab ka teie kohalike ametnike nõutavaid lubade andmise eeskirju.

Üldiselt peaksite katusefermi töövõtjat otsides neid näpunäiteid arvesse võtma.

  • Võrdluseks hankige erinevatelt töövõtjatelt vähemalt kolm hinnangut.
  • Küsi viiteid. Kvalifitseeritud töövõtjatel peaksid olema referentsid ja nad peaksid rõõmuga oma tööd näitama.
  • Veenduge, et töövõtjal on kõik nõutavad litsentsid, võlakirjad ja kindlustus. Teie kohalik lubade väljastamise amet peaks aitama teil leida töövõtja, kellel on kõik nõuded.
  • Kontrollige hinnanguid ja veenduge, et need sisaldavad kõiki tööga seotud kulusid ja tööjõudu.

Võimalusel vältige töövõtjaid, kes pakuvad kulu-pluss lähenemisviisi. Kui töövõtja on teie katuse osaliselt lahti võtnud, on remondi jätkudes raske kulusid kontrollida.

Kaaluge ehituskoode

Olenemata sellest, millise valiku valite, peaksite olema pidevalt kursis oma piirkonna ehitusnormidega. Paljud ehitusnormid nõuavad, et peate konstruktsiooni lisamiseks või remondiks loa välja võtma isegi siis, kui teete majaomaniku remonti. Tihtipeale sisaldavad load teie töö ajal ehitusinspektori perioodilisi kontrolle.

Üldiselt on majaomaniku load odavamad kui töövõtja load. Enamikus kohtades on katusefermi parandamiseks või vahetamiseks vaja ehitusluba. Majaomaniku ehitusloa kulude ulatus varieerub sõltuvalt töö keerukusest. Üldiselt võite ehitusloa eest maksta 500–2000 dollarit.

Muud remondi- ja asenduskaalutlused

Katusefermi remonti või väljavahetamist eeldades tuleb arvestada ka muude kaalutlustega. Nende muude kaalutluste hulgas on ka need küsimused.

    Insenerikulud –Kodu katuse remondiks loa saamiseks võite vajada oma kodu jooniseid ja plaane. Teie katuse keerukus ja katusefermi jaoks valitud materjalid mõjutavad projekteerimisplaanide koostamist. Sõrestiku kulud –Sõrestike ehitamine toob kaasa ka teie projekti kulusid. Üldiselt võtavad katusefermifirmad teie tehnilisi jooniseid ja annavad teile kulu ühe sõrestiku kohta. Tavaliste sõrestike keskmine maksumus võib ulatuda 35 dollarist üle 400 dollarini iga sõrestiku kohta. Materjalid -Teie sõrestiku maksumust mõjutab teie valitud materjal. Tavaliselt ehitatakse elamufermid puidust. Mõnel juhul võib teie insener määrata terasfermid, kus äärmuslikud silded või keerulised kujud muudavad puidu kasutuskõlbmatuks.

Sarnaselt töövõtja valimisega ei ole ebatavaline esitada oma sõrestike plaane mitmele erinevale sõrestikuettevõttele konkureerivate pakkumiste tegemiseks.

Trusses vs sarikad maksumus

Esmapilgul tunduvad fermid olevat kallimad kui elamukonstruktsioonide sarikad. See kulude erinevus on mitmel põhjusel veidi eksitav.

  • Sõrestike maksumus sisaldab sõrestike ehitamise ja teie ehitusplatsile transportimise tööjõukulusid. Paljud inimesed võrdlevad seda kulu sarikate raami materjalide maksumusega ega võta arvesse sarikate tööjõukulusid.
  • Tavaliselt lühendavad fermid ehitusaega. Kui fermid on kohapeal, on nende paigaldamine enamikul juhtudel palju kiirem kui sarikate raamimine.

Võrrelda sõrestike ja sarikate kulusid tuleb hoolikalt. Kasutades riigi keskmisi tööjõu- ja materjalikulusid, laguneb sarikate ja sõrestike kulude võrdlus nii.

Katusefermide ehitus Sarikate ehitus
Sõrestike ehitus 1,00 dollarit lauajala kohta / keskmiselt 10 500 dollarit 3–5 dollarit lauajala kohta
Kraana ja operaator 150 dollarit päevas / 500 dollarit töö kohta Ei kehti
Paigaldamise tööjõukulud 2240 dollarit 10 500–24 000 dollarit

Üldiselt maksavad fermid keskmise elamuehitusprojekti puhul 9–11 dollarit ruutjala kohta. Sarika ehitus maksab võrreldavas kodus 7–16 dollarit ruutjala kohta.

Kui palju maksab 20 jala pikkune sõrestik?

Üldiselt maksab 4/12 sammuga 20 jala pikkune puitferm 30–50 dollarit. See kulu ei sisalda tarne- ega paigalduskulusid. Spetsiaalsed fermid võivad olenevalt konstruktsioonist või keerukusest maksta rohkem.

Kui palju maksab 40 jala pikkune sõrestik?

40 jala pikkune 4/12 sammuga puitferm maksab tavaliselt 125–155 dollarit. Pikem vahemik nõuab rohkem materjali, rohkem kinnitusvahendeid ja rohkem tööjõukulusid. See sõrestiku hind ei sisalda tarnimist ega paigaldust.

Katusesõrestike remont – eirata

Vähesed majaomanikud käivad oma pööninguruumides regulaarselt kontrollimas või remondis. See ruum kannatab sageli hooletuse all. Regulaarne kontrollimise ajakava võib säästa sadu või tuhandeid dollareid remondikuludelt.